Techniek In De Klas

Techniek op z'n best

Een reëel bedrijfsbezoek is niet steeds mogelijk. Daarom kan je via zes filmpjes een virtueel bedrijfsbezoek doen, opgedeeld volgens mogelijke processen. Je kan de bijhorende werkbladen en een handleiding downloaden.

Hieronder vind je 6 verschillende perspectieven met een bijhorende handleiding, een (exemplarisch ingevuld) pakket werkbladen en een matrix. Deze matrix geeft een overzicht van alle items uit de werkbladen die gekoppeld worden aan enerzijds eindtermen, TOS21 en VOET en anderzijds beleidsdocumenten over ondernemerszin en STEM.

Bedrijf en

Technisch proces

Bedrijf en

Maakproces

Bedrijf en

Logistiek proces

Bedrijf

Als Systeem

Bedrijf en

Voedselveiligheid

Matrix

Ingevulde Werkbladen

Achtergrondinformatie en didactiek techniekbedrijfsbezoek